user_mobilelogo

plus
Ondersteuningsteam Plus²

Wie zijn we:

onze missie en visie

Het Plus² team biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun ouders, leerkrachten en schoolteams. Dit zowel in het basis- als in het secundair onderwijs. Door gerichte ondersteuning te bieden op klasniveau kunnen we op een efficiënte manier inspelen op de noden van uw kind.  Wij geven samen met de school vorm aan inclusief onderwijs.

Het Plus² team heeft expertise binnen verschillende domeinen. Je kan rekenen op ervaring van leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, orthopedagogen,maatschappelijk werkers, ...

Wat doen we?

We werken voornamelijk leerkracht -, team – en schoolversterkend in functie van de noden van uw kind.

De ondersteuning wordt flexibel ingezet en is afhankelijk van de noden.  We beslissen samen per periode hoe frequent en intensief die verloopt.

Bij type 2,4,7* leggen we de focus op individuele ondersteuning en leerkrachtgerichte ondersteuning.

Bij type BA, 3, 9* bieden we leerkrachtgerichte, teamgerichte en school-brede ondersteuning.

(*www.onderwijsvlaanderen.be)

"Mijn kind gaat eindelijk weer graag naar school."

“Situaties worden snel besproken waardoor prikkels zich minder kunnen opstapelen."

“Het ondersteuningsteam heeft een open geest naar noden van kind en ouders”

—reacties van ouders

 plus 2

MEER INFO